Power Quality

Power Quality (PQ) aspecten omvatten de elektrische opwekking, transmissie en distributie van elektrische energie naar plaatselijke eindgebruikers. Vanwege het grote aantal betrokken partijen en een verscheidenheid aan definities en technische eisen, lijkt het onderwerp power quality vaak complex, maar dat is het in feite niet.

Diensten die in het kader van Power Quality door Lambda Engineering worden geleverd zijn:

  • Meting van power quality parameters zoals voltage dips en onderbrekingen, harmonische- en interharmonische vervorming, spanning variaties en -fluctuaties, onbalans etc. Meerdere power quality analysers zijn beschikbaar om gelijktijdig metingen uit te kunnen voeren. Netspanningsparameters kunnen getoetst worden aan de geldende normen.
  • Vaststelling van harmonische vervormingsaspecten en invloeden van harmonischen op elektrische apparatuur, evenals ondersteuning bij het vaststellen maatregelen ter reductie van harmonische vervorming.
  • Vaststelling van power quality aspecten waar het parallelbedrijf en synchronisatie van meerdere, redundante voedingen betreft, b.v. met parallelbedrijf van meerdere generatoren.
  • PQ aspecten in complexe voedingssystemen in offshore applicaties voor schepen met elektrische aandrijvingen in een DP (Dynamic Positioning) systeem waarvoor strenge certificeringseisen gelden.
  • Laagfrequent stoorstroomeffecten welke ontstaan in een TN-C stroomstelsel (met gecombineerde nulgeleider en aarde) of bij parallelbedrijf van generatoren en/of transformatoren met meervoudige sterpuntsaardingen.

De geleverde meetrapportage bevat geen eindeloze opsomming van meetdata, maar een heldere samenvatting van de relevante PQ aspecten, evenals conclusies en aanbevelingen.

Kunnen wij u helpen?