Wat is EMC?

ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC) is het vermogen van een apparaat, systeem of installatie om in zijn elektro-magnetische omgeving ongestoord te functioneren, zonder hierbij zelf storingen aan die omgeving toe te voegen.

Kunnen wij u helpen?