EMC eerste hulp

Verstoringen van besturingsapparatuur, zoals PLC's (Programmable Logic Controllers), verstoringen of vertragingen in datacommunicatieverbindingen, onverklaarbaar schakelgedrag of zelfs schade aan elektrische apparatuur, het kan het gevolg zijn van elektromagnetische interferentie.

De oorzaak kan zijn dat emissie- en immuniteitsniveaus van de apparatuur afwijken van die van de gebruiksomgeving of installatiemaatregelen ten aanzien van afscherming en kabelscheiding zijn niet goed uitgevoerd.

Door ter plaatse in de installatie metingen uit te voeren kunnen de relevante stoorbronnen en de koppelwegen (van de interferentie naar de verstoorde apparatuur) worden geïdentificeerd en vervolgens verbeteringsmaatregelen worden vastgesteld. Dit kan zelfs voor grote en zeer complexe installaties.

Voordat een onderzoek en eventuele metingen worden uitgevoerd stellen we een helder stappenplan op. Op grond van onze jarenlange ervaring op het gebied van EMI troubleshooting in grote installaties kunnen onderzoeken veelal op basis van een vooraf vastgesteld tarief worden uitgevoerd.

Meetresultaten, bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor verbetermaatregelen worden vastgelegd in een heldere rapportage. In het geval de stoorproblemen niet te wijten zijn aan een gebrek aan EMC, dan kunt u van ons verwachten dat we u verder helpen met het vaststellen van eventuele andere omgevingsinvloeden (mechanisch, thermisch, vervuiling, enz.).

Kunnen wij u helpen?