EMC aspecten van hoogspanning

Door het gebruik van gevoelige elektronica voor de automatisering van hoogspannings-onderstations is het risico op elektromagnetische interferentie de laatste decennia toegenomen. De dagelijkse praktijk leert dat een consistente EM zonering, strenge immuniteitseisen voor elektronische apparatuur en specifieke EMC installatiemaatregelen moeten worden gevolgd om problemen te voorkomen. Vooral de compacte bouw van moderne gasgevulde schakelapparatuur (GIS ofwel Gas Insulated Switchgear) is wat genoemde EMC aspecten betreft een uitdaging.

Lambda Engineering levert op het gebied van EMC van hoogspanningsapparatuur de volgende diensten:

  • Beoordeling van ge├»nduceerde stoorspanning in secundaire bekabeling en aangesloten systemen, inclusief de hoogfrequent effecten die optreden tijdens schakelhandelingen.
  • Het maken en beoordelen van EMC ontwerpen ten aanzien van inrichting van schakelapparatuur en hoogspanningsstations op basis van een consistente EM zonering tussen hoogspanningsapparatuur en elektronica.
  • Verificatie van EMC specificaties en -eigenschappen van apparatuur conform het EM zoneconcept.
  • Vaststellen van kabelspecificaties en installatiemaatregelen conform het EM zoneconcept, inclusief interface maatregelen op EM zoneovergangen.
  • Vaststellen en bevestigen van de correcte installatiemaatregelen door middel van metingen.
Kunnen wij u helpen?