Metingen

Een grote verscheidenheid aan meetapparatuur en methodieken in zowel het tijddomein als het frequentiedomein staat ter beschikking om stoorproblemen te ontrafelen en op te lossen.

De meest uitgevoerde metingen zijn:

  • Hoogfrequent stoorstroommetingen ter verificatie van de emissie van vermogenselektronica zoals frequentieregelaars en UPS systemen, (vermogens)schakelaars en het vaststellen van de stroomverdeling via gemeenschappelijke voedingen of parallelle bekabeling van gevoelige apparatuur.
  • Beoordeling van emissie en immuniteitsniveaus van de betrokken apparatuur ten opzichte van de EMC eisen conform de veel toegepaste generieke normen voor de residentiële en de industriële omgeving. Lambda Engineering is geen geaccrediteerd testlaboratorium, voor Notified Bodies die dergelijke full-compliance metingen volgens de EMC richtlijn 2004/108/EG uitvoeren wordt verwezen naar deze pagina van Agentschap Telecom.
  • EMC metingen om de effectiviteit van installatiemaatregelen te bepalen, b.v. aansluittechnieken van afgeschermde kabels, EMC eigenschappen van kabelgoten, indeling van apparatuurkasten e.d.
  • Elektromagnetische metingen om de stoorniveaus in de omgeving vast te stellen inclusief de invloed van omringende installaties. Een dergelijke EM site survey kan betrekking hebben op laagfrequent magnetisch veld in de nabijheid van hoogspanningslijnen en transformatoren, hoogfrequent veldsterkten van zenders, invloeden van elektrische treinen etc.
  • Meting van de demping van afgeschermde ruimten (Kooi van Faraday), van afgeschermde apparatuurruimten en van de betonwapening van gebouwen,
  • Beoordeling van laagfrequent- en hoogfrequent stoorstromen door installaties inclusief de hierbij optredende mechanische effecten (lagerstromen), diëlektrische effecten (hoge spanningen op wikkelingen van motoren) en corrosie (door galvanische werking van metalen of diëlektrische werking op pakkingen).

Meetresultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een heldere rapportage met conclusies en aanbevelingen voor uit te voeren verbetermaatregelen.

Kunnen wij u helpen?