Bescherming tegen bliksem

Onweer is een interessant verschijnsel van atmosferische ontlading, maar de magnetische inductie effecten op kabels en de daarbij optredende overspanningen op elektronische systemen kunnen grote negatieve consequenties hebben voor bedrijfsprocessen.

Door een strikte installatiewijze te volgen kan elektronische apparatuur afdoende beschermd worden tegen inductie effecten. Lambda Engineering kan u assisteren bij de implementatie van deze installatiewijze door de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Ontwerp van de aarding layout, bestaande uit een aardnet, parallelle aardgeleiders en aanwezige metalen delen als staalconstructies, betonwapening, kabelladders en goten, etc. als onderdeel van de bliksembeveiliging. Deze aanpak is gebaseerd op het verkrijgen van een lage transfer impedantie tussen het punt van elektrische ontlading en gevoelige elektronische apparatuur.
  • Implementatie van een zoneconcept, bepaling van (kabel)overgangen tussen bliksembeveiligings-zones en te nemen installatiemaatregelen op deze zone overgangen. Deze aanpak levert een optimum bescherming van apparatuur tegen minimum investering in beveiligingsmaatregelen, onafhankelijk van de grootte van de installatie.
  • In het geval er problemen optreden met de bliksembeveiliging van bestaande installaties worden de ge├»nduceerde spanningen, de koppelpaden en de immuniteit van de beschadigde apparatuur beoordeeld om zodoende de zwakke plekken in de installatie te identificeren en om verbetermaatregelen vast te stellen.
  • Praktische vaststelling van de effectiviteit van bliksembeveiliging door het uitvoeren van metingen, bij voorbeeld met behulp van pulsinjectie.
Kunnen wij u helpen?